Workshop

Spiritualiteit in dagelijks leven en werk

Met beide voeten op de grond, in de voetsporen van grondleggers in de psychologie, staat per bijeenkomst een onderwerp centraal dat te maken heeft met spiritualiteit. De workshop is bedoeld om een ontmoetingsplaats te vormen waarin inspiratie kan worden opgedaan voor persoonlijke ontwikkeling in het dagelijks leven en werken.

De agenda voor de eerste maanden in 2023

Za 7 januari:
The whole person
Is het mogelijk in de huidige tijdgeest: volledig mens-zijn zowel persoonlijk als professioneel?

Za 4 februari:
Stop and smell the rose
Verschillende bewustzijnstoestanden worden besproken en verbonden met de concepten: `presence’ en mindfulness

Za 4 maart:
Opgroeien-opruimen-ontwaken
Het óf en het hóe van het bespreken van spirituele onderwerpen, vanuit het continuüm: opgroeien - opruimen – ontwaken, en ontwikkelingsstadia van spirituele intelligentie.

Za 1 april en verder:
De onderwerpen worden later bekend gemaakt op deze website, of op verzoek eerder toegestuurd.

De bijeenkomsten kunnen los van elkaar worden gevolgd.

Werkwijze
Elke bijeenkomst start met een inhoudelijke bespreking, ingebed in hedendaagse psychologische en wetenschappelijke inzichten uit aanpalende vakgebieden (zoals filosofie, fysica).
Dan volgt een uitwisseling van ervaringen en inzichten van deelnemers. Na de pauze wordt (zo mogelijk) een experientiële oefening gedaan. Momenteel is alleen ftf deelname mogelijk, mogelijk wordt online deelname later toegevoegd.

Data en tijden
De eerste zaterdag van de maand, tenzij anders aangegeven
Tijd: 10.00 – 11.30 uur (incl. koffie/thee pauze).

Kosten
€ 15,00 per bijeenkomst
Vanwege inschrijving als opleidingsinstelling bij CRKBO geldt vrijstelling van BTW.

Doelgroep
Deze bijeenkomsten zijn gemaakt voor psychologen en psychotherapeuten, én andere leergierige en geïnteresseerde professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg, die affiniteit hebben met het onderwerp.

Aantal deelnemers: minimaal 3, maximaal 6 per bijeenkomst

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan door aanmelding via deze site, en door telefonisch contact op te nemen met N. (Nicole) Verwegen 06 50 97 68 12.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding.

Meld je hier aan


Voor meer informatie over de bijeenkomsten, mogelijkheden voor andere workshops en cursussen, kun je telefonisch contact opnemen.

"Men zegt dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven. Ik geloof niet dat we die werkelijk zoeken. Ik geloof dat wat wij zoeken een ervaring is van levend zijn, zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen en werkelijkheid, zodat we werkelijk de verrukking ervaren van levend zijn".

J. Cambell (1988), Mythen en bewustzijn – de kracht van de mythologische verbeelding,  pag. 17