Workshop

Spiritualiteit in dagelijks leven en werk

Met beide voeten op de grond, in de voetsporen van grondleggers in de psychologie, staat per bijeenkomst een onderwerp centraal dat te maken heeft met spiritualiteit. De workshop is bedoeld om een ontmoetingsplaats te vormen waarin inspiratie kan worden opgedaan voor persoonlijke ontwikkeling in het dagelijks leven en werken.

Deze workshop kan op maat worden gemaakt. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar het cursuscentrum.

Informatie en aanmelden

Aanmelden kan door aanmelding via deze site, en door telefonisch contact op te nemen met N. (Nicole) Verwegen 06 50 97 68 12.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding.

Meld je hier aan


Voor meer informatie over de bijeenkomsten, mogelijkheden voor andere workshops en cursussen, kun je telefonisch contact opnemen.

"Men zegt dat we allemaal op zoek zijn naar de zin van het leven. Ik geloof niet dat we die werkelijk zoeken. Ik geloof dat wat wij zoeken een ervaring is van levend zijn, zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen en werkelijkheid, zodat we werkelijk de verrukking ervaren van levend zijn".

J. Cambell (1988), Mythen en bewustzijn – de kracht van de mythologische verbeelding,  pag. 17