Leertherapie

Individuele leertherapie

Individuele leertherapie kan plaatsvinden op eigen initiatief of in het kader van:

  • opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog, verpleegkundig-specialist, psychiater,
  • behalen lidmaatschap en herregistratie specialistische psychotherapieverenigingen,

Existentiële benadering van leertherapie
Voor psychologen en psychotherapeuten die zich een reguliere psychotherapie-stroming hebben eigen gemaakt, kan binnen de leertherapie desgewenst met existentiële thema’s worden gewerkt. Het betreft thema’s zoals wat er écht toe doet in het werk en in het leven, eenzaamheid en autonomie -verbondenheid, zingevingsvraagstukken. En hoe deze thema’s in het gekozen psychotherapeutische referentiekader een plaats kunnen krijgen.

Werkwijze
Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek worden zowel inhoudelijke wensen voor de leertherapie alsook een aantal formele zaken besproken, zoals het aantal sessies en de vertrouwelijkheid die van toepassing is (o.a. beroepscode voor psychotherapeuten). Ten behoeve van eventuele digitale correspondentie wordt gebruik gemaakt van een beveiligd portal.

Mogelijkheden voor supervisie en leertherapie op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tijdens kantooruren.

Tarief
Het tarief bedraagt € 110,- per sessie van 45 min.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding.

Aanmelden

Aanmelden kan door telefonisch contact op te nemen met N. (Nicole) Verwegen of gebruik te maken van het aanmeldformulier.

Meld je hier aan