Psychotherapeut

Drs. N.H.P. (Nicole) Verwegen
klinisch psycholoog - psychotherapeut

Nicole Verwegen heeft in haar loopbaan als klinisch psycholoog – psychotherapeut een combinatie gemaakt van werkzaamheden als psychotherapeut, supervisor, leertherapeut en docent.

Na het behalen van het supervisorschap VGCt (2007) heeft aanvankelijk het accent inhoudelijk gelegen op CGT, zowel als psychotherapeut als supervisor. In de periode 2011-2019 heeft zij basiscursussen CGT (100 uur) in de opleiding tot gz-psycholoog K&J gegeven, en gastlessen in de opleiding tot psychotherapeut en gz-psycholoog V&O. Geleidelijk aan is haar affiniteit verschoven naar persoonsgerichte en experientiële benadering, en heeft zij de opleiding EFT (voor individuen) doorlopen. In functie van het leerproces in supervisie- en leertherapie-trajecten kan vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen worden gewerkt.

Supervisor - leertherapeut: NVP, VGCt
Supervisor: NIP K&J
Lid beroepsverenigingen: isEFT, LVVP, VKJP, VPeP

Docent: inschrijving CRKBO, Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
Tevens is de praktijk als instelling bij het CRKBO geregistreerd.

Logo CRKBO Geregistreerd DocentLogo CRKBO Geregistreerd Instelling

Achter de Muur – Praktijk voor Psychotherapie

Achter de Muur – Praktijk voor Psychotherapie

Sinds 2011 werkt Nicole als klinisch psycholoog –psychotherapeut in haar vrijgevestigde eenmans- praktijk. Zij werkt met zowel volwassenen als kinderen en jongeren (en hun ouders / verzorgers).

Website praktijk