Nascholingscursus

De spirituele dimensie in psychotherapie belicht

Inleiding
Met de kennis die de wetenschap ons vakgebied de afgelopen decennia heeft geboden, is een rijkdom aan evidence-based behandelmethodieken ontwikkeld. Daarbij zijn onderwerpen die betrekking hebben op: de zoektocht naar het wezenlijke, zingeving, bewustzijnsontwikkeling en spiritualiteit, wat meer naar de achtergrond verschoven. Deze onderwerpen vormen als het ware een verborgen, doch duidelijk aanwézige dimensie in psychotherapie. In deze nascholingscursus wordt deze spirituele dimensie belicht.


Want juist in de huidige tijdgeest, is het maatschappelijk appèl om de spirituele dimensie onderwerp van gesprek te maken levendig aanwezig. Ook in de therapiekamer kunnen we er niet meer omheen: steeds vaker stellen cliënten onder het juk van de `prestatie- en maakbaarheidsmaatschappij’  zich de vraag: wat doet er wezenlijk toe? Met het wegvallen van instituties én de beschikbaarheid van alle vormen van kennis, staan zij voor de taak zélf het antwoord op levensvragen te ontdekken. Wanneer de vraag naar het wezenlijke en zingeving rond psychische problemen gesteld wordt, kan deze gezien worden als een uitnodiging aan de psychotherapeut om mee te gaan in de stroom van deze tijdgeest, en deze wezenlijke onderwerpen een plaats in de psychotherapie toe te kennen.

Ook onder collega’s wordt wel eens het verlangen om over spiritualiteit te spreken geuit, zowel qua beroepsidentiteit als persoonlijke ontwikkeling. Waarbij gezocht wordt naar inbedding in het vakgebied, met een vertaalslag naar de praktijk. Ondanks het veranderende psychotherapeutische klimaat waarin methoden als mindfulness en compassie steeds meer omarmd worden, bestaat er vaak nog terughoudendheid om openlijk over spiritualiteit te spreken. Het gebeurt wel, maar eerder `in petit comité’, en in stilte.

Deze 3-daagse cursus is gemaakt voor psychotherapeuten die de genoemde uitnodiging aan willen nemen, en zichzelf willen verdiepen in de spirituele dimensie in psychotherapie. Er worden verscheidene facetten van deze dimensie besproken. Daarbij wordt de samenhang met psychologische basisstructuren, sociale- en culturele omgevingsfactoren besproken. Vanuit dit theoretisch kader wordt de verbinding met de praktijk gelegd, waarbij verscheidene vaardigheden worden geoefend en het hanteren van de therapeutische relatie aan bod komt. In de cursus wordt gewerkt vanuit een holistische mensvisie en een experientiële basishouding.

De cursus kan vanuit elke reguliere psychotherapie-richting waarin de cursist zich heeft bekwaamd, worden gevolgd.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de betekenis van spiritualiteit (dimensies, definities, kenmerken van gezonde spiritualiteit) in psychotherapie,
 • de samenhang tussen psychologische factoren (basisstructuren en ontwikkelingslijnen, bewustzijnsontwikkeling), omgevingsfactoren (culturele en sociale) en spiritualiteit,
 • mensbeeld in psychotherapie in relatie tot mens visie in (mainstream) spirituele tradities,
 • methoden en technieken afkomstig uit deze tradities toegepast in psychotherapie: o.a. mindfulness en vergeving,
 • betekenisgeving van existentiële thema’s in psychotherapie,
 • hanteren therapeutische relatie: therapeutische houding, overdracht- en tegenoverdracht.

Doelen
Na afloop van de cursus

 • heb je verdiepende kennis van:
  - kenmerken van spiritualiteit passend bij ontwikkelingsstadia en ontwikkelingslijnen
  - mensvisie in mainstream spirituele stromingen
  - oorsprong van mindfulness en vergeving en de toepasbaarheid in psychotherapie.    
 • kun je een persoonlijke mensvisie formuleren in relatie tot de eigen beroepsidentiteit en wat dit betekent voor de eigen therapeutische houding.
 • heb je vaardigheden ontwikkeld:
  -       hoe spirituele en existentiële thema’s bespreekbaar te maken in de behandelrelatie
  -       hoe in de communicatie aan te sluiten bij de ontwikkelingsstadia van cliënten
  -       in hanteren van overdracht- en tegenoverdracht.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen / orthopedagoog-generalisten die zich hebben bekwaamd in een reguliere psychotherapie-richting. Cursisten die affiniteit hebben met:

 • het onderwerp van de cursus waarbij persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling hand in hand gaan.
 • ontwikkelingsgerichte en contextuele benadering. Je hebt enige parate kennis van ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspsychopathologie

Cursusdata 2023
Start maart: (inschrijven is niet meer mogelijk!)
Vrijdagen: 24 maart, 21 april, 12 mei 2023

Start juni: (nog maar een paar plaatsen vrij!)
Vrijdagen: 2 juni, 30 juni, 22 september 2023

Tijden
09.30 uur - 12.30 uur (tussendoor 15 min. pauze)
Lunchpauze 13.30 uur - 16.30 uur (tussendoor 15 min. pauze) 

Deze cursus wordt face to face aangeboden.

Toetsing en accreditering
Om voor accreditering in aanmerking te komen geldt een aanwezigheidsverplichting (>90%) én voldoende voor toetsing. De toets bestaat uit een reflectie op de literatuur en huiswerkopdrachten. Het bewijs van deelname wordt verstrekt wanneer aan beide voorwaarden is voldaan.De cursist dient rekening te houden met een studiebelasting van ca. 6 uur per bijeenkomst (naast de contacturen).
Accreditatie: FGzPt 22 punten, VPEP 18 punten

Locatie
Achter de Muur – Praktijk voor Psychotherapie
Bethlehemstraat 19, 6041 EB Roermond
Er kan uitgeweken worden naar een andere locatie in Roermond i.v.m. corona-maatregelen en/of groepsgrootte. Andere locaties en `in company-cursus’ zijn bespreekbaar.

Kosten
€ 810,00 inclusief koffie, thee en lunch. De literatuur bestaat uit digitaal vrij toegankelijke artikelen uit vaktijdschriften. Mocht de cursus niet door kunnen gaan vanwege de geldende corona-maatregelen dan wordt het cursusgeld terugbetaald c.q. in overleg naar een passende oplossing gezocht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Vanwege registratie als instelling bij CRKBO geldt vrijstelling voor BTW.

Informatie en aanmelding

Voor meer in formatie kun je contact opnemen met N. (Nicole) Verwegen 06 50 97 68 12

Meld je hier aan